Informacja o połączeniu spółek

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność i zaszczyt poinformować Państwa, że w dniu 16.12.2008 zakończyliśmy proces połączenia spółek Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group i FinLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Nowopowstała spółka działa pod nazwą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

Połączenie obu spółek przyczyni się do podwyższenia jakości naszych usług oraz bezpieczeństwa Państwa finansów. Dzięki połączeniu, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group będzie mogło zaoferować Państwu jedną z najbogatszych na polskim rynku paletę produktów ubezpieczeniowych, rozbudowaną sieć sprzedaży i profesjonalny serwis. Jestem przekonany, że ta fuzja wpłynie pozytywnie na naszą dalszą współpracę i poprawi Państwa zadowolenie z naszych usług.

Chciałbym jednocześnie poinformować, że dotychczasowe warunki Państwa ubezpieczenia pozostają aktualne. Połączenie obu Towarzystw nie spowoduje żadnych zmian w zawartej wcześniej przez Państwa umowie. Mogę jednocześnie zapewnić, że zrobimy wszystko, by spełnić Państwa wymagania i potrzeby ubezpieczeniowe.

Adres siedziby:
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

W razie pytań prosimy o kontakt:
Telefon: +48 22/ 501 64 20
Infolinia: 0 801 11 11 22
www.compensa.pl

Korzystając z okazji pragnę złożyć Państwu w imieniu zarządu i pracowników Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group najlepsze życzenia noworoczne. Mam nadzieję, że nadchodzący okres będzie dla Państwa okazją do spędzenia spokojnych i szczęśliwych chwil w gronie najbliższych, a nadchodzący rok wypełniony będzie wieloma sukcesami w życiu prywatnym i zawodowym.

Z poważaniem,

Franz Fuchs
Prezes Zarządu
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Vienna Insurance Group

Akcjonariuszem Towarzystwa jest austriacka Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG Vienna Insurance Group, która jest jedną z wiodących grup ubezpieczeniowych w Europie Środkowo- Wschodniej.

Poza swoim krajem macierzystym Vienna Insurance Group działa poprzez udziały w towarzystwach ubezpieczeniowych w Niemczech, Estonii, Albanii, Bułgarii, Gruzji, Chorwacji, Liechtensteinie, Macedonii, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czechach, Turcji, na Łotwie, Litwie, Węgrzech, Ukrainie i Białorusi. Ponadto we Włoszech i Słowenii działają jej filie.

W Polsce Vienna Insurance Group jest reprezentowana przez 4 towarzystwa majątkowe: Benefia TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Interrisk TU S.A. Vienna Insurance Group, PZM TU S.A. Vienna Insurance Group oraz 2 towarzystwa ubezpieczeń na Życie: Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.
 

C 2008 copyright by Vienna Insurance Group